Aktivity

Řešení konkrétních úloh z praxe formou SMALL PROJECTS

Aktivity SMALL PROJECTS jsou orientovány na zkvalitnění výuky a praktické připravenosti studentů, a to formou řešení praktických úloh vycházejících ze zadání průmyslové praxe. Během této aktivity budou vytipovány a osloveny zástupci firem a výrobních společností působících na území Moravskoslezského kraje za účelem navázání spolupráce při řešení aktuálních technických a technologických problémů, s kterými se potýkají ve výrobě. Na řešení praktických úloh se budou v součinnosti zástupců průmyslové praxe podílet hlavně studenti a pedagogický personál vysokých škol. Využívat k tomu budou moci stroje a přístroje pořízené v rámci projektu a také stávající technické vybavení dostupné na univerzitě. Zapojení firem a výrobních společností do řešení praktických úloh umožní navázat úzkou spolupráci s vědecko-výzkumnou organizací, přístup k vědecko-výzkumným zařízením, ověřit si praktické dovednosti studentů jakožto jejich nových potenciálních zaměstnanců. Studenti si zapojením do řešení úloh zvýší nejen své teoretické ale i praktické dovednosti, uplatnitelnost na trhu práce a dosáhnou lepší výchozí pozice při výběru a žádosti budoucího zaměstnání. Poznatky a dosažené výsledky z řešení praktických úloh povedou ke zkvalitnění výuky technických oborů na vysoké škole a zvýšení odbornosti zapojeného pedagogického personálu.

Meetingy s významnými zaměstnavateli z regionu

Designed by Freepik V rámci projektové aktivity F01 se uspořádají 2 odborné meetingy v počtu 50 osob v místě partnera za dobu realizace projektu. Odborný program bude rozdělen do několika tematických bloků a prezentujícími budou významní zaměstnavatelé z regionu, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti se spolehlivým přístupem pro řešení požadavků z praxe. Projektová aktivita F01 se prováže s aktivitou F03, jelikož bude současně řešena problematika a výběr témat pro SMALL PROJECTS → řešení konkrétních úloh z praxe.

Školení pracovních návyků

Designed by Freepik Projektová aktivita se bude týkat především studentů, kteří doposud nemají žádné nebo omezené zkušenosti s pracovními návyky nebo nástupem do nového zaměstnání. V rámci aktivity budou pro studenty připraveny odborné semináře, během nichž budou seznámení s pracovní kulturou a etiketou, s kterou se setkají během přijetí do nového zaměstnání setkat a kterou budou muset na pracovišti dodržovat. Dále budou pro zvyšování schopností a kvalifikace studentů, absolventů vysoké školy a započetí jejich úspěšné kariéry v rámci aktivity pořádány semináře na přípravu podnikání a time managementu.
Adaptační proces, specifika prvního zaměstnání – 16. 4. 2018
Před nástupem do zaměstnání – 25. 4. 2018

Společné odborné semináře pro studenty a pedagogy

Designed by Freepik Odborné semináře budou pořádány v užší skupině za přítomnosti zástupců firmy (popř. více firem ze společné oblasti), předpoklad účasti 5 studentů a 5 pedagogů. Ke každému odbornému semináři budou pozváni i zástupci studentů a pedagogů z partnerské univerzity. Semináře budou zaměřeny na konkrétní téma odbornosti, např. měření řezných sil a jejich vyhodnocení (společnost KISTRLER), měření přesnosti obráběcích strojů (společnost RENISHAW), měření geometrie obráběcích nástrojů (společnost ALICONA) aj. Platba za seminář je zamýšlená formou služby pořádající společnosti.
Hodnocení parametrů drsnosti povrchu – Ing. Antonín Trefil – 24. 9. 2018
Měření topografie povrchu – Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. - 15. 10. 2018

Přednášky odborníků z praxe na univerzitách s následnou diskuzí

Přednáška Odborné přednášky jsou důležitým spojníkem mezi teoretickými přednáškami na univerzitě a praxí ve firmě. Dle analýzy potřebnosti firmy přislíbily vyslat své zaměstnance na přednášky na univerzitách. Odborné přednášky budou vždy na předem stanovené téma a budou provázány oběma univerzitami. Na jednotlivé přednášky budou buď pozváni i zástupci z partnerské univerzity (v případě bloku přednášek), nebo bude vysílána on-line na partnerskou univerzitu (v případě jednotlivé přednášky). Podle zkušeností přípravného týmu z obou univerzit, studenti tento ty přednášek vítají a jsou ochotni se jich zúčastnit jak v rámci řádné výuky, tak i nad její rámec ve svém volném čase.
Svarmaro welding s.r.o. – Ing. Jiří Lichovník – 18. 4. 2018
Aplikace technologických procesů v průmyslu - Ing. Václav Musil – 25. 4. 2018 (společnost Hytech s.r.o.)

Společná konference

Designed by Freepik V rámci této aktivity budou uspořádána dvě dvoudenní konference – úvodní a závěrečná. Úvodní konferenci bude pořádat vedoucí partner projektu VŠB-TU Ostrava a bude zaměřena na zaměstnanost v česko-slovenském pohraničí, problémy v regionu v rámci zaměstnávání technicky vzdělaných absolventů a možnosti zlepšení jejich postavení na trhu práce. Závěrečnou konferenci bude pořádat hlavní přeshraniční partner ŽU v Žilině a bude zaměřena na zhodnocení provedených aktivit a vyhodnocení přínosů projektu pracovníky praxe, odborníky na zaměstnanost a oba regiony.

Propagační aktivity

Designed by Freepik Leták o projektu Tisková zpráva