More Website Templates at TemplateMonster.com!
Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

Cíle projektu

  • 1 Vytvoření vzdělávacího programu skládajícího se z oblastí: Osobnostní rozvoj, Technické dovednosti, Člověk a příroda a Informatika.
  • 2 Tvorba vzdělávacích modulů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na oblast speciální pedagogiky a informatiky.
  • 3 Implementace moderních výukových metod do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • 4 Usnadnění přechodu žáka do dalšího vzdělávacího stupně či zaměstnání (spolupráce s praxí) prostřednictvím exkurzí do průmyslových podniků v Moravskoslezském regionu.
  • 5 Proškolení cílových skupin: žáci a učitelé.
  • 6 Vytvoření moderních učebních opor v rozsahu text, digitální podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

0