icon
icon
icon
icon

Základní údaje

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0080
Název: Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava
Žadatel: Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Celkové náklady projektu: 13 310 438,40,- Kč
Délka projektu 13. 5. 2011 - 30. 4. 2014
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace

Projekt nabízí řešení nedostatku odborníků v oblasti řízení letového provozu z důvodu zavedení nových technologií a postupů při řízení letového provozu - při optimalizaci letů, apod. Cílem je vychovat odborníky v této oblasti.

Projekt počítá s navázáním a rozvinutím spolupráce s tuzemskými a zahraničními společnostmi zabývající se problematikou řízení letového provozu, pořádáním odborných praxí našich studentů a stáží našich akademických pracovníků.

Naplnění tohoto cíle zajišťují čtyři základní aktivity:

 1. Odborné stáže, konference a workshopy akademických pracovníků

  Spolupráce bude dále rozvíjena pomocí společných projektů, využíváním výzkumných a vývojových kapacit v zainteresovaných subjektech a také vzájemnou kozultační činností (Networking) a účastí na společně realizovaných workshopech. Navíc budou přispívat k získávání nových poznatků a výměně zkušeností - přenosu poznatků z výzkumu do praxe a naopak z praxe do výuky.
 2. Komunikační a interaktivní platforma pro vzájemnou výměnu zkušeností

  Tato klíčová aktivita je rozdělena do několika kroků:
  • Vytvoření e-platformy pro konání tzv. Networking - jedná se o pravidelné setkání nad odborným tématem týkající se problematiky řízení letového provozu. V rámci této komunikační platformy budou realizovány odborná setkání vždy 1x za semestr - bude se účastnit cílová skupina studenti VŠB-TU, odborní konzultanci ze spolupracujících subjektů a odborný konzultant - moderátor z realizačního týmu projektu.
  • Předpokládáme realizaci 2 workshopů. Na tyto workshopy budou přizvání odborníci ze spolupracujících subjektů ze zahraničí, ale i z ČR.
 3. Odborné praxe studentů v ČR

  Studenti se zúčastní odborné praxe v ČR u smluvního partnera v oblasti řízení letového provozu. Tyto praxe přispějí ke zvyšování praktické relevance výuky a k navazování spolupráce s budoucími zaměstnavateli. Předpokládáme zapojení firmy Alfa Air, vzhledem k delší spolupráci formou osobních konzultací v oblasti řízení letového provozu. Firma Alfa Air disponuje trenažérem, na kterém koná odborné praxe široké veřejnosti, byl tedy již odzkoušen. Software potřebný pro provoz je běžněm dostupným - Linux či Windows. Trenažér je navíc jednoduchý na tvorbu vlastních školících modulů a v rámci standardní výbavy jsou také tzv. "Emergency situace". Databáze letadel je standardně vybavena dnešními modely letadel. Radarové zobrazení je možné zobrazit jak v přiblížení na přistání, tak přiblížení letů při přeletech. Tento trenažér je dostačující pro účely tohoto projektu a na trhu je ojedinělým právě svými vlastnostmi.
 4. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce

  Obsahem této aktivity je modulární struktura vzdělávacích bloků, které budou zaměřeny na aktuální problémy a potřeby akademických pracovníků VŠB-TU Ostrava ÚLD. Jednotlivé tématické bloky jsou rozděleny do modulů, které představují ucelenou oblast. Moduly budou zaměřeny na znalosti a dovednosti vyplývající z činností, které v rámci jednotlivých aktivit projektu budou akademičtí pracovníci vykonávat.