icon
icon
icon
icon

Klíčové termíny

Projekt má schválené prodloužení monitorovacího období šest měsíců (Prakticky to znamená, že vždy maximálně po šesti měsících řešení projektu se vypracuje Monitorovací zpráva (tj. velmi podrobný report o stavu řešení projektu, čerpání prostředků včetně veškerých dokladů a vyúčtování), která musí být nejpozději do 30ti dnů po tomto období předložena na MŠMT. Tyto klíčové termíny musí být bezpodmínečně dodrženy.

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv na MŠMT

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv na MŠMT

Termín předložení závěrečné zprávy

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv na MŠMT