icon
icon
icon
icon

Klíčové aktivity

Projekt je naplánován na tři roky v období od 15. 5. 2011 do 31. 12. 2014. Realizace projektu bude prováděna ve čtyřech klíčových aktivitách:

Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu

  1. Odborné stáže, konference a workshopy akademických pracovníků
  2. Komunikační a interaktivní platforma pro vzájemnou výměnu zkušeností
  3. Odborné praxe studentů v ČR
  4. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce

Odborné stáže, konference a workshopy akademických pracovníků

Název Místo Termín
Konference ITI 2011 Dubrovnik, Croatia 6/2011
Konference ICCST 2011 Barcelona, Espaňa 10/2011
Konference Digital Technologies 2011 Žilina, SK 11/2011
Konference NTCA 2011 Praha, ČR 9/2011
Stáž IATA 2011 Ženeva, Switzerland 10/2011
Stáž HACD 2011 Praha, ČR 11/2011
Stáž SPCL Praha, ČR 2/2012
Stáž  ŘLP Praha, ČR 3/2012
Stáž Letiště Ruzyně Praha, ČR 4/2012
Stáž Letiště Kbely Praha, ČR 5/2012
Stáž TU Košice Košice, SK 2/2012
Konference ITI 2012 Dubrovnik, Croatia 6/2012
Stáž u Aviation Academy/ESAT Tunis, Tunisko 1/2013
Stáž u IATCC Jeneč Jeneč, ČR 4/2013
Stáž u DFS - regionální letiště Memmingen, Fridrichshafen, SRN 4/2013
Stáž u Vilnius Gediminas Technical University Vilnius, Litevská republika 5/2013

Harmonogram klíčových aktivit projektu

Začátek realizace klíčových aktivit projektu: 1. 5. 2011

Konec realizace klíčových aktivit projektu: 30. 4. 2014

Harmonogram klíčových aktivit projektu