CZ.1.07/2.4.00/31.0170

Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství - OTOM

 

ŽADATEL:

PARTNEŘI:

   

 

 
Informační zdroje:
www.msmt.cz
opvzdelavani@msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, – Odbor pro záležitosti EU (strukturálních fondů)
www.kr-moravskoslezsky.cz Moravskoslezský kraj
www.strukturalni-fondy.cz Fondy Evropské unie
www.esfcr.cz Evropský sociální fond
www.nuts2moravskoslezsko.cz Portál regionu soudržnosti Moravskoslezsko
www.europa.eu Portál Evropské unie