CZ.1.07/2.4.00/31.0170

Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství - OTOM

 

ŽADATEL:

PARTNEŘI:

   

 

 
Realizační tým:
VŠB-TU Ostrava
Manažer projektu: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Věcný manažer: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Finanční manažer: Ing. Michal Pivko, Ph.D.
Garant modulu Protikorozní ochrana: Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Garant modulu Tváření materiálu a nekonvenčního tváření: Ing. Jan Kedroň
Garant modulu Průmyslový management: Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
Garant modulu Technologie obrábění materiálu: Ing. Tomáš Zlámal
Česká společnost pro povrchové úpravy, o.s.
Věcný manažer: PhDr. Drahomíra Majerová
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
Věcný manažer: Ing. Martin Kolmistr
Národní strojírenský klastr, o.s.
Věcný manažer: Simona Krišáková