Souhrnné informace o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463
Žadatel: Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Partneři: Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Celkové náklady projektu: 17 689 690,70 Kč
Délka projektu 1. 9. 2010 - 31. 8. 2013

Loga partnerů
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Anotace

Projekt je zaměřen na bakalářské studium technických fakult, kde neúspěšnost studia je někdy i 60%. Inovace se zaměří na maximální využití výpočetní techniky. Studijní materiály musí obsahovat kromě obrázků také animace a videa. Psaný text bude převeden do hlasového výstupu ve formátu spustitelném na telefonu nebo přehrávači. To umožní studentům učení a opakování nejen na kolejích, ale i při jízdě do školy, při sportu atd. Zájem o studium je ovlivněn motivací. Proto na ni bude kladen velký důraz. Každý předmět bude začínat motivační přednáškou garanta předmětu. Ta bude zaznamenána na videu. Na základě psychologických studií bylo zjištěno, že jednotná editace studijních materiálů usnadní studium z těchto materiálů. Budou vytvořeny jednotné šablony pro tvorbu výukových materiálů v elektronické podobě, výstupy pro animace, prezentace, videa. Konečné zpracování výukových materiálů budou provádět proškolení specialisté z řad doktorandů a pedagogů.

Žadatel

VŠB-TUO