Aktivity

Řešení konkrétních úloh z praxe formou SMALL PROJECTS

Aktivity SMALL PROJECTS jsou orientovány na zkvalitnění výuky a praktické připravenosti studentů, a to formou řešení praktických úloh vycházejících ze zadání průmyslové praxe. Během této aktivity budou vytipovány a osloveny zástupci firem a výrobních společností působících na území Moravskoslezského kraje za účelem navázání spolupráce při řešení aktuálních technických a technologických problémů, s kterými se potýkají ve výrobě. Na řešení praktických úloh se budou v součinnosti zástupců průmyslové praxe podílet hlavně studenti a pedagogický personál vysokých škol. Využívat k tomu budou moci stroje a přístroje pořízené v rámci projektu a také stávající technické vybavení dostupné na univerzitě. Zapojení firem a výrobních společností do řešení praktických úloh umožní navázat úzkou spolupráci s vědecko-výzkumnou organizací, přístup k vědecko-výzkumným zařízením, ověřit si praktické dovednosti studentů jakožto jejich nových potenciálních zaměstnanců. Studenti si zapojením do řešení úloh zvýší nejen své teoretické ale i praktické dovednosti, uplatnitelnost na trhu práce a dosáhnou lepší výchozí pozice při výběru a žádosti budoucího zaměstnání. Poznatky a dosažené výsledky z řešení praktických úloh povedou ke zkvalitnění výuky technických oborů na vysoké škole a zvýšení odbornosti zapojeného pedagogického personálu.

Meetingy s významnými zaměstnavateli z regionu

Designed by Freepik V rámci projektové aktivity F01 se uspořádají 2 odborné meetingy v počtu 50 osob v místě partnera za dobu realizace projektu. Odborný program bude rozdělen do několika tematických bloků a prezentujícími budou významní zaměstnavatelé z regionu, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti se spolehlivým přístupem pro řešení požadavků z praxe. Projektová aktivita F01 se prováže s aktivitou F03, jelikož bude současně řešena problematika a výběr témat pro SMALL PROJECTS → řešení konkrétních úloh z praxe.
Organizován meeting s významnými zaměstnavateli z regionu dne 19. 6. 2019.
Organizován meeting s významnými zaměstnavateli z regionu dne 22. 1. 2020.

Školení pracovních návyků

Designed by Freepik Projektová aktivita se bude týkat především studentů, kteří doposud nemají žádné nebo omezené zkušenosti s pracovními návyky nebo nástupem do nového zaměstnání. V rámci aktivity budou pro studenty připraveny odborné semináře, během nichž budou seznámení s pracovní kulturou a etiketou, s kterou se setkají během přijetí do nového zaměstnání setkat a kterou budou muset na pracovišti dodržovat. Dále budou pro zvyšování schopností a kvalifikace studentů, absolventů vysoké školy a započetí jejich úspěšné kariéry v rámci aktivity pořádány semináře na přípravu podnikání a time managementu.
Adaptační proces, specifika prvního zaměstnání – 16. 4. 2018 (Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO)
Před nástupem do zaměstnání – 25. 4. 2018
Karierní růst – jak ho naplánovat, jak se motivovat a jak ho naplňovat – dne 7.10.2018, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Pracovní návyky v multikulturárních globálních firmách – dne 7.10.2018, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Digitalizace v průmyslové výrobě 4.0 – dne 22.2.2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Metoda 5S – dne 12.4.2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
LeanSixSigma - 21.11.2019, Ing. Jan Rozkopal
Time management - 16.12.2019, Ing. Jan Rozkopal
Příprava na pohovor a sebeprezentace - 19.12.2019, Ing. Jarmila Bártková
Time management 4. generace – 20.1.2020, Ing. Jarmila Bártková

Společné odborné semináře pro studenty a pedagogy

Designed by Freepik Odborné semináře budou pořádány v užší skupině za přítomnosti zástupců firmy (popř. více firem ze společné oblasti), předpoklad účasti 5 studentů a 5 pedagogů. Ke každému odbornému semináři budou pozváni i zástupci studentů a pedagogů z partnerské univerzity. Semináře budou zaměřeny na konkrétní téma odbornosti, např. měření řezných sil a jejich vyhodnocení (společnost KISTRLER), měření přesnosti obráběcích strojů (společnost RENISHAW), měření geometrie obráběcích nástrojů (společnost ALICONA) aj. Platba za seminář je zamýšlená formou služby pořádající společnosti.
Hodnocení parametrů drsnosti povrchu – Ing. Antonín Trefil – 24. 9. 2018
Měření topografie povrchu – Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. - 15. 10. 2018
Advantage Fl, s.r.o., Omílání – možnost povrchových úprav ve strojírenství – Bc. Milan Boldi – dne 17.4.2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Kistler – Ing. Pavel Švec, Ph.D. – dne 30.4.2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
MaxPositiv – Ing. Vít Ruprich, MBA – dne 9.7.2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Monometal, s.r.o. – Broušení nástrojů – 5.11.2019, školitel: Ing. Václav Moravec, Ph.D.
4machines, s r.o. – Progresivní obrábění – 8.11.2019, školitel: Ing. Vít Ruprich, Ph.D.
KUKLIK.CZ, s. r. o. – Návrh designu prototypů – 15.11.2019, školitel: Pavel Kuklík
SODEKO – Výroba vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů – 17.12.2019, školitel: Ing. Pavel König
Tesogu – Upínače pro přívod chladicí kapaliny nebo olejové mlhy – 18.12.2019, školitel: Iveta Gufrovičová
ED7 – SW pro realizaci zakázek – 3.1.2020,
ERANI – Provoz a údržba obráběcích strojů – 6.1.2020

Přednášky odborníků z praxe na univerzitách s následnou diskuzí

Přednáška Odborné přednášky jsou důležitým spojníkem mezi teoretickými přednáškami na univerzitě a praxí ve firmě. Dle analýzy potřebnosti firmy přislíbily vyslat své zaměstnance na přednášky na univerzitách. Odborné přednášky budou vždy na předem stanovené téma a budou provázány oběma univerzitami. Na jednotlivé přednášky budou buď pozváni i zástupci z partnerské univerzity (v případě bloku přednášek), nebo bude vysílána on-line na partnerskou univerzitu (v případě jednotlivé přednášky). Podle zkušeností přípravného týmu z obou univerzit, studenti tento ty přednášek vítají a jsou ochotni se jich zúčastnit jak v rámci řádné výuky, tak i nad její rámec ve svém volném čase.
Svarmaro welding s.r.o. – Ing. Jiří Lichovník – 18. 4. 2018, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Aplikace technologických procesů v průmyslu - Ing. Václav Musil – 25. 4. 2018, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Experimentální ověření vlivu tepelných a mechanických rázů - Ing. Adam Janásek, Ph.D. – 27. 2. 2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Špičková technologie povrchových úprav - Bc. Milan Boldi - Advantage-fl – 28. 3. 2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Elektrochemické obrábění - jeho současné trendy a využití v průmyslové praxi, (Ing. Martin Grepl, Ph.D. – Honeywell Aerospace – dne 10. 4. 2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Progresivní obráběcí nástroje (Ing. Zbyněk Bártek – Dormer Pramet) – dne 17. 4. 2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Úprava povrchu povlakovaných VBD a změny zbytkových napětí v povlakovaných vrstvách nástroje (Ing. Ondřej Vortel - Dormer Pramet) – dne 23. 4. 2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Průmysl 4.0 (Ing. Vít Ruprich, Ph.D.) – dne 24. 4. 2019, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
Elektrojiskrové obrábění (Ing. Martin Grepl, Ph.D. – Honeywell Aerospace) – 24.1.2020, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO
(Ing. Daniel Otáhal, Ph.D. - Brano) – 27.1.2020, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO

Společná konference

Designed by Freepik V rámci této aktivity budou uspořádána dvě dvoudenní konference – úvodní a závěrečná. Úvodní konferenci bude pořádat vedoucí partner projektu VŠB-TU Ostrava a bude zaměřena na zaměstnanost v česko-slovenském pohraničí, problémy v regionu v rámci zaměstnávání technicky vzdělaných absolventů a možnosti zlepšení jejich postavení na trhu práce. Závěrečnou konferenci bude pořádat hlavní přeshraniční partner ŽU v Žilině a bude zaměřena na zhodnocení provedených aktivit a vyhodnocení přínosů projektu pracovníky praxe, odborníky na zaměstnanost a oba regiony.

Propagační aktivity

Designed by Freepik Leták o projektu Tisková zpráva