Aktivity projektu

Síť

Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zaměstavatelů

Zabezpečenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov, zdieľanie infraštruktúry, dát a informácií.

Výuka

Spoločná výučba

Workshopy pre študentov, skúšobné lekcie, spoločnej práce študentov.

Frézka

Nákup zariadenia pre spoločnú odbornú prípravu

V rámci projektu a na jednotnú odbornú prípravu bude zhotovený NC riadený sústruh, NC riadená frézka a digitálne dielenská meradla, konturograf, sada anóda - X ray vyžarovacích lámp.

Propagace

Prezentačné a propagačné aktivity

Tlačové a mediálne správy.

Semináře

Semináre

Prednášky odborníkov z praxe na univerzitách s diskusiou.

Konference

Konferencia

Usporiadanie dvoch konferencií - úvodná a záverečná.