CZ.1.07/1.3.05/03.0019

Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol

 

ŽADATEL:

 
Základní údaje:
Název projektu: Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.05/03.0019
Žadatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Realizátor: Katedra obrábění a montáže, 346
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady projektu: 1.041.951,33 Kč
Termín realizace: 1.6.2011 - 30.6.2012
Délka projektu: 13 měsíců
   
Anotace:  

     Realizací projektu usilujeme o zkvalitnění a rozvinutí systému dalšího profesního vzdělávání pracovníků středních škol prostřednictvím opakujících se kurzů využívajících moderní metody výuky obohacené o multimediální prvky. Chceme poskytnout vyváženou kombinaci kurzů a videopřesů praktických ukázek obrábění a měření z podniků, které umožní pedagogům rozvinout své odborné znalosti a také navázat spolupráci s průmyslovými podniky. Především se bude jednat o vytvoření nových výukových materiálů, kde budou interaktivní formou promítnuty nové trendy v oboru obrábění a metrologie.

Cíle projektu:  

     Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky technických středních škol v oblasti progresivních metod obrábění a strojírenské metrologie s využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Cílová skupina projektu:

    Cílovou skupinou jsou pedagogové středních škol technického zaměření působící v Moravskoslezském kraji. Cílová skupina byla oslovena a vyjádřila zájem o nabídku kurzů z oblasti obrábění a metrologie. Středoškolští pedagogové potřebují disponovat zejména klíčovými kompetencemi, měli by se orientovat na praktické zvládání problémů, se kterými se budou setkávat při moderních způsobech výuky odborných předmětů. Skloubení teorie a praxe již ve výuce na středních školách pomůže k rychlejšímu adaptování absolventů na nové prostředí v podnicích a na vysokých školách/univerzitách.