CZ.1.07/1.3.05/03.0019

Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol

 

ŽADATEL:

 
Koncepce:
Progresivní metody v obrábění

1. PROGRESIVNÍ METODY V TŘÍSKOVÉM OBRÁBĚNÍ
1.1. Zásady ekonomické a produktivního obrábění
1.2. Aspekty a efekty vysokorychlostní technologie
1.3. Výkonnostní „vysokoobjemové“ - HVC obrábění
1.4. Činnosti provázející současné výrobní prostředí

2. MATERIÁLY ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
2.1. Vlastnosti řezných materiálů

3. EFEKTIVNÍ STRATEGIE OBRÁBĚNÍ
3.1. Efektivnost obrábění ve vztahu k obráběcímu stroji a řídicímu systému
3.2. Simulace a verifikace
3.3. Vztah CAD/CAM systémů k HSC obrábění
3.4. Optimalizace obrábění v CAD/CAM systémech
3.5. Volba CAM systému
3.6. Vliv segmentace trajektorie pohybu nástroje na efektivnost obrábění
3.7. Postprocesor – Postprocesing
3.8. Provádění měření na obráběcích strojích
3.9. Nové trendy vývoje v oblasti CAD/CAM systémů

4. Obrábění tvarových ploch
4.1. 3-osé frézování tvarových ploch
4.2. Víceosé frézování tvarových ploch

5. Strategie frézování při obrábění naklopeným nástrojem

6. Výběr technologie víceosého obrábění

Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch

1. LEGISLATIVA V METROLOGII
1.1 Význam metrologie a její cíl
1.2 Náplň metrologie
1.3 Terminologie používaná v metrologii
1.4 Národní metrologický systém
1.5 Zákon o metrologii
1.6 Chyby a nejistoty měření

2. PŘESNÉ MĚŘENÍ 3D PLOCH
2.1 Souřadnicová měřicí technika (CMM)
2.2 Přehled měřicích systémů
2.3 Požadavky na přesnost CMM
2.4 Zajištění objektivnosti měření u prostorových dílů