CZ.1.07/1.3.05/03.0019

Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol

 

ŽADATEL:

 
Realizační tým:
Manažer projektu: doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
Administrátor: Emílie JANDOVÁ
Autoři učební opory 1:

Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Josef BRYCHTA
doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D.

Autoři učební opory 2:

Ing. Lenka ČEPOVÁ, Ph.D.
Ing. Lenka PETŘKOVSKÁ, Ph.D.

Autoři videí a animací:

Ing. Marek PAGÁČ
Ing. Martin GREPL