CZ.1.07/1.3.05/03.0019

Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol

 

ŽADATEL:

 
Učební opory:
Modul Progresivní metody v obrábění

Modul "Progresivní metody v obrábění" je zaměřen na prohloubení znalostí pedagogů středních škol technického zaměření v oblasti vysokorychlostního obrábění (HSM, HSC, HFC), progresivních materiálů nástrojů pro HSM, strategie a programování vysokorychlostních víceosých obráběcích strojů a obrábění nakloněným nástrojem. Tento modul má také prostřednictvím dvou videopřenosů přiblížit pedagogům středních škol technického zaměření reálný provoz.

Modul Legislativa ve strojírenské metrologie a přesné měření 3D ploch

Modul "Legislativa ve strojírenské metrologie a přesné měření 3D ploch" je zaměřen na prohloubení znalostí pedagogů středních škol technického zaměření v oblasti legislativy ve strojírenské výrobě a přesného měření 3D ploch. Tento modul má také prostřednictvím dvou videopřenosů přiblížit pedagogům středních škol technického zaměření reálný provoz.