Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO

Základní údaje

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07/0311
Žadatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Partneři: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Celkové náklady projektu:
Délka projektu 22. 5. 2009 - 31. 12. 2011

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace

Hlavním cílem projektu je inovace studijních oborů v oblasti „Průmyslového inženýrství“. Tvorba inovovaných učebních opor:

  1. Personální management
  2. Strategický management
  3. Rozbory a hodnocení výrobních procesů
  4. Logistika v průmyslovém podniku
  5. Základy projektování
  6. Certifikace výrobků
  7. Metody a technika řízení
  8. Ergonomie
  9. Transfer technologií a management inovací
  10. Controlling

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti VŠB – TU Ostrava, kteří po absolvování inovovaného vzdělávacího programu budou lépe připraveni na pracovní podmínky ve firmách, čímž dojde k značnému zkrácení zapracování ve firmách.

Inovace se dotknou modifikací stávajících učebních opor a včlenění exkurzí do harmonogramu výuky. Na inovaci se budou podílet odborníci z předních strojírenských firem v regionu, kteří budou zároveň odbornými garanty souladu inovací s potřebami trhu práce a průmyslových podniků.