Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO

Propagace

Konference

Ve dnech 23. 11. 2011 – 24. 11. 2011 se bude konat konference, kterou pořádá realizační tým projektu s názvem „Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava“, reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0311. Cílem konference je prezentace výsledků, dosažených v průběhu realizace výše zmíněného projektu řešeného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.