Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO

Koncepce řešení

Projekt je realizován v období od 22.5.2009 do 31.12.2011. Průběh projektu je popsán v 5 klíčových aktivitách, přičemž každá aktivita je zpracovávaná v určitém časovém období dle závazného harmonogramu projektu.

  1. Tvorba koncepce předmětů
  2. Tvorba učebních opor
  3. Pilotní ověření
  4. Tvorba učebních opor – kumulace předmětů
  5. Pilotní ověření