Loga partnerů Žadatel:
Loga partnerů Partner:
Loga partnerů

Výběrové řízení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na zpracování studie v oblasti implementace moderních informačních technologií pro komunikaci mezi VŠB-TUO a průmyslovými podniky MSSK v rámci projektu 0414 dotovaného z OP RLZ.

Termín odevzdání nabídek je 19. 10. 2007 do 12.00 hod.

Zadávací dokumentace (pdf, 6 stránek, 126 kB).