Loga partnerů Žadatel:
Loga partnerů Partner:
Loga partnerů

Koncepce řešení

Text koncepce projektu [pdf, 0,4 MB]

Zpracování koncepce projektu

doc. Ing. Radim Farana, CSc., proděkan FS VŠB-TUO
Dr. Ing. Anna Plchová, FS VŠB-TUO
doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, proděkan FS VŠB-TUO

Časový harmonogram

časový harmonogram
časový harmonogram