Evaluace

Pilotní ověření výukových opor projektu (12 opor)554
Evaluace výukových opor projektu408
% hodnotících studentů73,65%
Pilotní ověření výukových opor modulu Management a ekonomika (5 opor)237
Evaluace modulu Management a ekonomika174
% hodnotících studentů73,42%
Pilotní ověření výukových opor modulu Technologické inženýrství (5 opor)317
Evaluace modulu Technologické inženýrství234
% hodnotících studentů73,82%

V rámci evaluace výukových opor byly studentům položeny i následující otázky:
5. Nalezli jste v opoře nějaké chyby, překlepy či opomenutí? Prosím, uveďte jaké, a kde se nachází (uveďte číslo stránky a odstavce).
6. Obsahuje opora úkoly nebo příklady, které nejsou dostatečně vysvětleny nebo mají jiné chyby? Uveďte jaké.
11. Ostatní připomínky k opoře či uskutečněnému kurzu (semináři):

Z vyjádření studentů k uvedeným otázkám vyplývá, že negativních připomínek k výukovým oporám je minimum. Zejména se jedná o drobné překlepy, problémy se spouštěním videí a prezentací v prohlížeči či chyby způsobené převodem souborů do formátu pdf. Připomínky byly předány autorům a poslouží k dalšímu zlepšování výukových opor. Na druhou stranu zde studenti vyjádřili i pochvalné hodnocení zpracovaných materiálů.

Modul Management a ekonomika

Souhrn za modul [pdf]

Modul Technologické inženýrství

Souhrn za modul [pdf]

Výsledky projektu