Realizační tým

Funkce Jméno Kontakt
Manažer projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. ivana.sajdlerova@vsb.cz
tel: 59 699 4252
Finanční manažer Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. marketa.gregusova@seznam.cz
tel: 59 699 5250
Koordinátor Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. jana.petru@vsb.cz
tel: 59 699 4391
Administrátor projektu - modul Management a ekonomika prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. jiri.hruby@vsb.cz
tel: 59 699 3118
Administrátor projektu - modul Technologické inženýrství doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. robert.cep@vsb.cz
tel: 59 699 3193
Realizační tým