Vzdělávací moduly

Modul Management a ekonomika

Administrátor modulu: prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.

Předměty (oblasti):
 • Strategický management
 • Základy ekonomiky
 • Ekonomika a management
 • Základy marketingu
 • Právní normy v podnikání
 • Podnikatelský záměr
 • Organizace a řízení výroby

Modul Technologické inženýrství

Administrátor modulu: doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.

Předměty (oblasti):
 • Počítačová podpora procesu obrábění
 • Experimentální metody v obrábění
 • Metrologie a řízení kvality
 • Základy montáže
 • Technologičnost konstrukcí