Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechnická  - Západočeská univerzita v Plzni Národní strojírenský klastr

Základní údaje

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0147
Žadatel: Fakulta strojní - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Partneři: Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická - Západočeská univerzita v Plzni, Národní strojírenský klastr
Celkové náklady projektu: 15 771 683,- Kč
Délka projektu 1. 9. 2009 - 31. 8. 2012

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace

Hlavním cílem projektu je vybudování aktivní podpory pro vznik a rozvoj špičkových výzkumných a vědeckých týmů z řad akademických pracovníků a studentů na strojních fakultách technických univerzit VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a ZČU v Plzni.

Naplnění tohoto cíle zajišťují čtyři základní pilíře:

  1. Terciární vzdělávání akademických pracovníků a doplňkové vzdělávání studentů v odborných, organizačních, komunikačních a dalších dovednostech za účelem zlepšení jejich uplatnitelnosti ve výzkumu a vývoji především s ohledem na týmovou práci.
  2. Založení koordinační skupiny působící napříč univerzitami a pracovišti fakult aktivně napomáhající ke vzniku a rozvoji vědeckých a výzkumných týmů. Členové této skupiny budou aktivně podporovat vznik týmů, zajišťovat jejich činnost na pracovišti, vyhledávat a doporučovat jedince (členy) do týmů, napomáhat týmům zajišťovat financování apod.
  3. Vytvoření webového informačního systému, jenž bude evidovat vzniklé týmy, jejich aktuální stavy a výstupy řešených projektů. Týmy zde budou nabízet místa na neobsazené pozice, současně bude aplikace sloužit k evidenci odborníků a jejich specializací. Každý akademický pracovník se zde bude moci zaregistrovat a nabízet tak své dovednosti týmům. A naopak, týmy zde budou inzerovat volná místa, a také problémy které by mohli řešit jiné týmy apod. Tento systém bude také sloužit studentům při zakládání studijních týmů.
  4. Vytvořením metodiky, pravidel, výukových materiálů a pomůcek pro vznik a činnost týmů z řad studentů, jehož členové by v rámci týmových projektů realizovali svou část jako diplomovou, doktorskou případně bakalářskou práci. Studentské týmy budou také motivovány formou meziuniverzitních i fakultních soutěží.