Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechnická  - Západočeská univerzita v Plzni Národní strojírenský klastr

Konzultace

Níže uvedené studijní opory jsou určeny výhradně pro pracovníky FS VŠB-TU Ostrava jako doplňkový studijní materiál k nabízeným konzultacím se zaměřením na vzdělávání akademických pracovníků v řízení projektů výzkumu a vývoje. Zájemci o konzultace v níže uvedených tématech mohou kontaktovat členy managementu projektu OP VK „Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu“ CZ.1.07/2.3.00/09.0147.
Kontakt (pouze pro VŠB-TUO): konzultacesoftskills@vsb.cz

TÝMOVÉ KOMPETENCE

David Fojtík

Základní témata:

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V TÝMECH

Dana Pokorná

Základní témata:

MOTIVACE

Dana Pokorná

Základní témata:

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ETIKETA

Jiří Rusek

Základní témata:

RÉTORIKA A KOMUNIKACE

Jan Přeučil

Základní témata: