Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechnická  - Západočeská univerzita v Plzni Národní strojírenský klastr

Portál lidských zdrojů a týmů

Portál je dostupný na adrese: http://teams-fs.vsb.cz/

Portál lidských zdrojů a týmů