Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Univerzita Pardubice Centrum dopravního výzkumu

Základní údaje

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.462
Žadatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Partneři: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Univerzita Pardubice
Celkové náklady projektu: 10 409.948,29 Kč
Délka projektu 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace

Virtuální vzdělávání v dopravěProjekt je zaměřen na inovaci studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod a inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.

Aktivity jsou podpořeny budováním kvalitních týmů. K tomuto účelu bude vybudován ucelený otevřený systém virtuálního vysokoškolského vzdělávání zaměřený na vzdělávací oblast Doprava. Jedná se v podstatě o systém založený na bázi využití interaktivního webového nástroje, pomocí něhož je možné setkávat se, komunikovat a spolupracovat bez osobní přítomnosti. Vše navíc bude podpořeno budováním videokonferenčního zařízení, elektronických systémů nutných k pro posílení distančního vzdělávání mezi univerzitami a jejími dislokovanými pracovišti.

Cíle projektu

Hlavními cíly jsou (v souladu s podporovanými aktivitami):

K tomuto účelu bude vybudován systém virtuálního vysokoškolského vzdělávání v oblasti dopravy. Jedná se v podstatě o systém založený na bázi využití interaktivního webového nástroje, pomocí něhož je možné setkávat se, komunikovat a spolupracovat bez osobní přítomnosti. Systém je založen na bázi interakce uživatele a patřičného HW a SW (plánováno např. TDM-Truck Data Memory, SW pro vyhodnocování a analýzu pohybu vozidel, SW pro výpočet ekologické zátěže životního prostřední vlivem dopravy, FMEA, CATIA, MATLAB apod.) s ostatními uživateli (např. pomocí videokonferenčního systému, web portálu apod.). V rámci tohoto systému je možné přednášet svoji prezentaci, předvádět výsledky, klást otázky a odpovídat na ně písemně a ústně, chatovat individuálně i ve skupině, zvýrazňovat, připojovat poznámky, sdílet aplikace, zobrazovat doplňkové informace. Je možná realizace výzkumů, on-line přenos laboratorních experimentů, hlasování, nahrávání celých událostí pro pozdější přehrávání a samostudium. Jedná se o podklad pro autorský nástroj pro využití e-kurzů.

Prezentace projektu