Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Univerzita Pardubice Centrum dopravního výzkumu

Pilotní ověření modulů

M17 v rámci předmětu Provozní spolehlivost a diagnostické systémy II pro 2.ročník bak. studia oboru Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury (6.5.2013)

M18 v rámci předmětu Diagnostické informační systémy pro 1. ročník magisterského studia téhož Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury (6.5.2013)