Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Univerzita Pardubice Centrum dopravního výzkumu

Vyhodnocení výsledků projektu