Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Univerzita Pardubice Centrum dopravního výzkumu

Vzdělávací moduly

Koordinátor modulů VŠB-TU Ostrava (M1-M4): prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.

M1) Dopravní a manipulační systémy (garant: doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. , VŠB-TUO)
M2) Průmyslová doprava (garant: prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc., VŠB-TUO)
M3) Dopravní a manipulační technika (garant: Ing. Robert Brázda, Ph.D., VŠB-TUO)
M4) Dopravní systémy v průmyslových podnicích (garant: Ing. Robert Brázda, Ph.D., VŠB-TUO)

Koordinátor modulů (M5-M8): doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

M5) Technologie provozování letadel (garant:  doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., VŠB-TUO)
M6) Technologie údržby letadel (garant: Ing. Rostislav Horecký, Ph.D., VŠB-TUO)
M7) Lidský činitel v dopravě (garant:  doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., VŠB-TUO)

M8) Bezpečnostní management v dopravě (garant: prof. Ing. Rudolf Volner, CSc., VŠB-TUO)

Koordinátor modulů VŠB-TU Ostrava (M9-M12): Ing. Jan Famfulík, Ph.D.

M9) Stavba silničních vozidel (garant: Ing. Michal Richtář, VŠB-TUO)
M10) Stavba železničních vozidel (garant: Ing. Jaromír Široký, Ph.D., VŠB-TUO)
M11) Spolehlivost pozemní dopravy (garant: Ing. Jan Famfulík, Ph.D., VŠB-TUO)

M12) Provoz a údržba vozidel pozemní dopravy (garant: Ing. Jana Míková, Ph.D., VŠB-TUO)

Koordinátor modulů VŠB-TU Ostrava (M13-M16): Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

M13) Telematické aplikace při řízení dopravních systémů (garant: doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D., VŠB-TUO)
M14) Optimalizace technologických procesů (garant: Ing. Dušan Teichmann, Ph.D., VŠB-TUO)
M15) Simulace technologických procesů a systémů (garant: Ing.  Michal Dorda, Ph.D., VŠB-TUO)
M16) Provoz a ekonomika dopravy (garant:  doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D., VŠB-TUO)

Koordinátor modulů UPa (M17-M22): prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

M17) Diagnostické systémy a spolehlivost dopravních prostředků (garant: Ing. Pavel Kukla, PhD., UPa )
M18) Diagnostická analýza a diagnostické znalostní systémy (garant: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc., UPa )
M19) Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji ochrany životního prostředí v dopravě (garant: Ing. Marcela Livorová, UPa )

M20) Opravy silničních vozidel (garant: doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc., UPa)
M21) Metody tribotechnické diagnostiky (garant: Ing. Marie Sejkorová, UPa)
M22) Základy dopravní techniky a dopravní prostředky (garant: doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc., UPa)