Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Národní strojírenský klastr Centrum dopravního výzkumu

Koncepce řešení

Časový harmonogram

rok 2009
časový harmonogram

rok 2010
časový harmonogram

rok 2011
časový harmonogram