Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Národní strojírenský klastr Centrum dopravního výzkumu

Učební opory

Modul - CDV1 - Silniční doprava

Modul - FS2 - Letecká doprava

Modul - FS3 - Dopravní a manipulační technika

Modul - FS7 - Transfer technologií

Modul - CDV4 - Železniční doprava

Modul - CN5 - Nanotechnologie

Modul - CN6 - Nové technické materiály

Modul - FAST8 - Dopravní stavby

Modul - FAST9 - Silniční stavby

Modul - FAST 10 - Železniční stavby

Modul - FAST 11 - Dopravní inženýrství