Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Národní strojírenský klastr Centrum dopravního výzkumu

Vzdělávací moduly

Modul - CDV1 - Silniční doprava

garant: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Okruhy:

Modul - FS2 - Letecká doprava

garant: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

Okruhy:

Modul - FS3 - Dopravní a manipulační technika

garant: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Okruhy:

Modul - CDV4 - Železniční doprava

garant: doc. Ing. Vladimír Adamec, Ph.D.

Okruhy:

Modul - CN5 - Nanotechnologie

garant: Ing. Karla Barabaszová, Ph.D.

Okruhy:

Modul - CN6 - Nové technické materiály

garant: doc. Ing. Simha Martynková Gražyna, Ph.D.

Okruhy:

Modul - FS7 - Transfer technologií

garant: Ing. Marcel Klus

Okruhy:

Modul - FAST8 - Dopravní stavby

garant: Ing. Eva Ožanová

Okruhy:

Modul - FAST9 - Silniční stavby

garant: Ing. Denisa Cihlářová

Okruhy:

Modul - FAST 10 - Železniční stavby

garant: Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.

Okruhy:

Modul - FAST 11 - Dopravní inženýrství

garant: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.

Okruhy: