Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Národní strojírenský klastr Centrum dopravního výzkumu

Realizační tým

Manažer projektudoc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Finanční manažerIng. Marcela Zahnašová
Administrátor
Koordinátor
Ing. Aleš Procházka, VŠB-TUO
doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D, VŠB-TUO
Ing. Alena Daňková, CDV, v.v.i.
Ing. Lubomír Gogela, NSK, o.s.

Koordinační schůzky