Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partneři:
Národní strojírenský klastr Centrum dopravního výzkumu

Vyhodnocení výsledků projektu