Loga partnerů
Evropský sociální fond v ČR

Základní údaje

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0415
Žadatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Výše schválené podpory: 2 787 764 Kč
prezentace [ppt, 649 kB]
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace

Projekt "Osobnostní rozvoj studentů Fakulty strojní" za svůj hlavní cíl dopomoci studentům rozvíjet jejich osobnostní potenciál. Především pak podpořit jejich tvořivost, samostatnost v jednání a rozhodování, iniciativu, odpovědnost, komunikativnost a schopnost týmové spolupráce.

Osvojení si těchto dovedností společně s požadovanou odborností je největším přínosem celého projektu. Absolventi, kteří absolvují připravená školení budou lépe připraveni obstát v dalším profesním životě, dále se rozvíjet a plnit velice náročné úkoly, které na ně budou kladeny v zaměstnání, zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce při hledání zaměstnání a dojde tímto ke snížení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji u absolventů VŠ.

Partnerem projektu je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, její bohaté zkušenosti v oblasti rozvoje lidských budou využity pro přípravu a realizaci výše jmenovaných vzdělávacích aktivit.