Loga partnerů
Evropský sociální fond v ČR

Marketingová strategie projektu ESF

úplný text marketingové strategie [pdf, 133 kB]

Odborným cílem a výstupem projektu je zvýšení dovedností studentů cílové skupiny v oblasti tzv. softskills – jsou to především dovednosti z oblasti komunikace v pracovním týmu a schopnost týmové spolupráce obecně a dovednosti v oblasti prezentace výsledků a v oblasti odborné jsou to znalosti v oblasti inovačních postupů a rozvoj kreativity studentů.

Cílem marketingové a propagační strategie projektu je

Propagace a konference

1. konference projektu proběhla 30.5.2007, Hotel Mesit, Horní Bečva

Pozvánka na konferenci [pdf, 282kB]

Program konference:

Klíčové přednášky:

Pracovní jednání:

Fotogalerie

1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007
1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007
1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007
1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007
1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007
1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007
1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007
1. konference projektu - Hotel Mesit, Horní Bečva - 30. 5. 2007

2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice

Pozvánka na konferenci [pdf, 430kB]

Program konference:

Klíčové přednášky: Pracovní jednání:

Fotogalerie

2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice
2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice
2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice
2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice
2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice
2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice
2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice
2. konference projektu proběhla 27. 5. 2008, Hotel Troyer, Trojanovice

Propagace v tisku

"Osobnostní rozvoj studentů Fakulty strojní" [pdf].
Článek v časopise Akademik, roč. XI., číslo 6/2007, doc. Ing. Radim Farana, CSc.

"Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava odpovídá na požadavky průmyslu." [pdf].
Článek v regionálním deníku Moravskoslezský deník č. 173 ze dne 27.7.2007

"Studenti Fakulty strojní zvýšili své kompetence" [pdf].
Článek v časopise Akademik, roč. XII., číslo 2/2008, prof. Ing. Radim Farana, CSc.