Loga partnerů
Evropský sociální fond v ČR

Vzdělávací moduly

Komunikace

Odpovědný řešitel modulu:Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Filozofická fakulta, OU v Ostravě, Katedra psychologie a soc. práce
Tel.:/mobil:+420597091441
e-mail: Karel.Paulik@osu.cz
Stručná anotace:
  Typologie komunikace – verbální a neverbální.
 • Specifikace výrazových prostředků jednotlivých typů komunikace.
 • Komunikační proces a analýza jeho prvků.
 • Komunikace v rozmanitých pracovních situacích, komunikační bariéry, komunikační šumy.
 • Asertivní komunikace, negociace jako specifická komunikační struktura.
 • Praktický nácvik vybraných komunikačních technik.
Rozsah modulu:4x2 hod výuky
Typ podpory (skripta, el. skripta, e-learningový kurz):Studijní opora vhodná pro výuku v kombinované formě studia.
Zařazení do výuky:V rámci předmětu Semestrální projekt, ZS 2007-08
Předpokládaná cílová skupina: 65 studentů
Potřebné technické a multimediální prostředky:Flipchart, dataprojektor, notebook, digitální videokamera.
Mzdové prostředky na tvorbu modulu:15 500,- Kč
Mzdové prostředky na realizace studijní opory:16 800,- Kč
Mzdové prostředky na výuku modulu: 33 172,- Kč
Náklady na materiálové zabezpečení modulu:0 Kč

Týmová práce

Odpovědný řešitel modulu:Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, OU v Ostravě, Katedra technické a pracovní výchovy
Tel.:/mobil: +420599527382
e-mail: katerina.kantorova@osu.cz
Stručná anotace:
 • Komunikace v týmu – brainstorming, myšlenkové mapy.
 • Postup při plánování a realizaci projektu – výběr pracovních úkolů a jejich delegování, kontrola průběhu.
 • Vedení – vize, úloha motivace a zpětné vazby.
 • Součástí modulu bude řešení praktických problémů v týmech – monitoring změn přístupu studentů v závislosti na získaných vědomostech a schopnostech.
Rozsah modulu:4x2 hod výuky
Typ podpory (skripta, el. skripta, e-learningový kurz):Studijní opora vhodná pro výuku v kombinované formě studia.
Zařazení do výuky:V rámci předmětu Semestrální projekt, ZS 2007-08
Předpokládaná cílová skupina:65 studentů
Potřebné technické a multimediální prostředky:Dataprojektor, notebook, digitální videokamera.
Mzdové prostředky na tvorbu modulu:15 500,- Kč
Mzdové prostředky na realizace studijní opory:16 800,- Kč
Mzdové prostředky na výuku modulu:30 621,- Kč
Náklady na materiálové zabezpečení modulu:0 Kč

Kreativita a inovační myšlení

Odpovědný řešitel modulu:prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc., FS VŠB-TUO
Stručná anotace:Představení Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ) a z ní odvozeného Algoritmu řešení inovačních zadání (ARIZ), jako základních přístupů k řešení inženýrských inovačních úloh. Postupy funkčně nákladové analýzy zdokonalovaných objektů, práce s databázemi patentů a autorských osvědčení, práce v systému počítačové podpory metody TRIZ s názvem Invention Machine (IM), obsahující konzultační moduly: IM - heuristické principy, IM - standardní postupy, IM - efekty. Práce v systému počítačové podpory Goldfire Innovator, který poskytuje pokročilé technologie vyhledávání znalostí.
Rozsah modulu:14x (2+2) hod výuky
Typ podpory (skripta, el. skripta, e-learningový kurz):Skripta, elektronická skripta.
Zařazení do výuky:V rámci předmětu Metodika konstruování v oboru, ZS 2007-08
Předpokládaná cílová skupina:15 studentů
Potřebné technické a multimediální prostředky:Dataprojektor, notebook, digitální videokamera.
Mzdové prostředky na tvorbu modulu:37 500,- Kč
Mzdové prostředky na realizace studijní opory:117 600,- Kč
Mzdové prostředky na výuku modulu:53 586,- Kč
Náklady na materiálové zabezpečení modulu:900 000,- Kč

Prezentace

Odpovědný řešitel modulu:Ing. Petr Kočí, Ph.D., FS VŠB-TUO, FS VŠB-TUO
Stručná anotace:Metodika tvorby technické prezentace, SW a HW prostředky. Metodika přenosu informací z člověka na člověka. Dodržování zásad zvýšeného vnímání při prezentaci. Mluvené slovo, dynamika projevu, způsob vyjadřování. Výběr textových a obrazových materiálů, jejich zpracování. Ukázka na příkladech. Návrh vlastní prezentace podle doporučených zásad.
Rozsah modulu:4x2 hod výuky
Typ podpory (skripta, el. skripta, e-learningový kurz):e-learningový kurz
Zařazení do výuky:V rámci předmětu Semestrální projekt, ZS 2007-08. Pro studenty všech oborů FS, především v průřezových předmětech jako Ročníkový projekt, Závěrečný projekt, Bakalářská, Diplomová práce a samostatných seminářů.
Předpokládaná cílová skupina:60 studentů
Potřebné technické a multimediální prostředky:Flipchart, dataprojektor, notebook, digitální videokamera.
Mzdové prostředky na tvorbu modulu:15 500,- Kč
Mzdové prostředky na realizace studijní opory:16 800,- Kč
Mzdové prostředky na výuku modulu:30 621,- Kč
Náklady na materiálové zabezpečení modulu:0 Kč