Loga partnerů
Evropský sociální fond v ČR

Pilotní ověření modulů

Harmonogram realizace vzdělávacích modulů

Vlastní realizace vzdělávacích modulů bude prováděna dvěma způsoby:

  1. Vzdělávací moduly Prezentace, Komunikace a Týmová práce budou realizovány jako přenášky ve velkých přednáškových sálech C4 (B6) a cvičení k modulům proběhnou v rámci cvičení a seminářů vybraných stávajících předmětů jednotlivých oborů 3. ročníku bakalářského studia a 1. a 2. ročníku magisterského studia. K praktické výuce modulů je připravováno 25 pedagogů FS. Termíny realizace:
    • červenec – zaří 2007 - realizace učebních opor, jejich zveřejnění na web stránkách projektu
    • říjen 2007 - zpracování a příprava podkladů pro výuku ve cvičeních
    • listopad – prosinec 2007 - přednášky modulů (autoři modulů)
    • prosinec – leden 2008 - cvičení modulů (25 pedagogů FS)
  2. Pilotní ověření modulu Kreativita a inovační myšlení probíhá formou pravidelné výuky. V rámci inovovaného předmětu Metodika konstruování v oboru, magisterský studijní program, obor Robotika

Realizace vzdělávacích modulů

Přednáška - modul Prezentace

27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
přednášející prof. Ing. Radim Farana, CSc., FS VŠB-TU Ostrava
Obrovský zájem studentů, přednáškový sál byl zaplněn do posledního místa. Přednášky se podle možností zúčastnili i pedagogové, kteří budou realizovat praktická cvičení v tomto modulu.

Fotogalerie
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Úvodní přednáška modulu Prezentace, 27. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4

Přednáška - modul Komunikace

28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
přednášející prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., FF Ostravská univerzita
Obrovský zájem studentů, přednáškový sál byl zaplněn do posledního místa i zaplněny byly i schody. Bohužel na pedagogy tentokrát nezbylo téměř žádné místo.

Fotogalerie
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6
Úvodní přednáška modulu Komunikace, 28. 11. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál B6

Přednáška - modul Týmová práce

Pozvánka [pdf, 600 kB]
11. 12. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
přednášející Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D., PdF FF Ostravská univerzita
Opět obrovský zájem studentů, přednáškový sál byl opět zaplněn. Přednášky a praktických ukázek týmové spolupráce se zúčastnili i pedagogové včetně vedení fakulty.

Fotogalerie
Přednáška - modul Týmová práce, 11. 12. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Přednáška - modul Týmová práce, 11. 12. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Přednáška - modul Týmová práce, 11. 12. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Přednáška - modul Týmová práce, 11. 12. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Přednáška - modul Týmová práce, 11. 12. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4
Přednáška - modul Týmová práce, 11. 12. 2007 – 16.00 hod. přednáškový sál C4

Modul Kreativita a inovační myšlení

přednášky pondělí 8:00 hod.-9:30 hod., učebna D123
cvičení pondělí 9:45 hod.-11:15 hod., učebna D123

Pilotní ověření modulu Kreativita a inovační myšlení probíhá formou pravidelné výuky v rámci inovovaného předmětu Metodika konstruování v oboru pro skupinu SN131 přednášky
přednášející Prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc., FS VŠB-TU Ostrava, cvičení Ing. Mihola FS VŠB-TU Ostrava

Realizace vzdělávacích modulů - cvičení

moduly Prezentace, Komunikace, Týmová práce
10. 12. 2007 – 18. 1. 2008 v rámci stávající výuky

Procvičení jednotlivých dovedností modulů Prezentace, Komunikace a Týmová práce v rámci pilotního ověřování modulů bylo provedeno v rámci stávajících předmětů jednotlivých oborů 3. ročníku bakalářského studia a 1. a 2. ročníku magisterského studia. Seznam pedagogů, kteří se přihlásili k provádění vybraných cvičení v rámci jednotlivých modulů.

Katedra automatizační techniky a řízení – 352
Katedra obrábění a montáže – 346
Katedra mechaniky - 337
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení – 338
Katedra energetiky – 361
Katedra mechanické technologie – 345
Katedra výrobních strojů a konstruování - 340
Institut dopravy – 342
Katedra částí a mechanismů strojů – 347
Katedra robototechniky - 354