Loga partnerů
Evropský sociální fond v ČR

Učební opory

Týmová práce

Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

webová verze
pdf verze pro tisk, 43 stran, pdf, 3,16 MB


Psychologické základy lidské komunikace

Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

webová verze
pdf verze pro tisk, 96 stran, pdf, 0,7 MB


Kreativita a inovační myšlení v konstruování

prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

pdf verze pro tisk, 228 stran, pdf, 9,16 MB


Prezentace

Ing. Petr Kočí, Ph.D.

webová verze
pdf verze pro tisk, 26 stran, pdf, 1,2 MB